Visoka gredica iz samogradnje

Povrće i začinsko bilje iz vlastitog uzgoja? Najbojli način je uzgojiti ih u vlas-titom rasadniku. Kako izraditi takvu gredicu , saznat ćete iz uputstva koje slijedi. 

Izrada gredice od oblica


Drvena visoka gredica iz samogradnje: pripremni radovi

 

Po čemu se razlikuje vrtlar od dobrog vrtlara? Umijeće uzgoja povrća u vlastitom vrtu. Ovdje ćete pronaći dva različita uputstva za izradu visoke gredice od drveta. Odabir vaše izvedbe ovisiti će o vašem ukusu - Koji vam se više sviđa, a i s obzirom na materijal koji imate na raspolaganju. Konačno, povrće iz takve gredice napravljene od dasaka ili oblica podjednako je ukusno.


Priprema: Odabir odgovarajućeg drva

Pri odabiru drva za ovaj projekt preporučamo tvrdo i robusno drvo kao što je drvo Douglasove jele, ariša ili rubinije. Kao materijal neprikladan za ovaj projekt svakako valja navesti brezu, topolu ili johu.

 

Pripreme: odabir veličine i lokacije


Balkon, terasa ili vrt - prije početka rada na vašoj gredici valja pažljivo promisliti o optimalnom smještaju. Vaša gredica ponajprije mora biti pristupačna sa svih strana. Predlažemo vam širinu gredice od maksimalno 140 do 160 centimetara za izvedbu samostojeće gredice, te širinu od 70 do 80 centimetara za gredicu koja je smještena uz npr. zid, ogradu i slično. Preporučena visina gredice ovisi o stasu korisnika, te stoga preporučamo visinu u rasponu od 70 do 100 centimetara. Pri odabiru mjesta za gredicu pripazite da u blizini nema visokih biljaka, koje bi ju mogle zasjeniti. Kad ste se uvjerili da ste odredili najbolje mjesto, možete početi s izradom.


Vaša sigurnost obavezuje: zaštitna odjeća i oprema


Rad korištenjem snažnih motornih uređaja veseli i čini da se osjećamo os-naženima I moćnima. Uvjet za bezopasne dojmove ove vrsti jest da smo uvijek opremljeni odgovarajućom zaštitnom odjećom i opremom, posebno pri korištenju motorne pile. Tu spadaju zaštitna kaciga, čizme i hlače sa zaštitom od presijecanja, i još monogo toga. Detalji o potpunom skupu po-trebne zaštitne odjeće i opreme pronaći ćete u Uputstvu za uporabu vašeg uređaja. Prije pristupanja bilo kojem radnom zadatku uvjerite se kako ste potpuno upoznati sa svim značajkama vašeg uređaja, te kako je on u be-sprijekorno ispravnom stanju.Vaš ovlašteni STIHL trgovac savjesno će pri-premiti vaš uređaj za uporabu prije prvog korištenja, i također upoznati vas sa postojećom zaštitnom odjećom i opremom, koju ćete mirno moći ispro-bati i pronaći prave modele i veličine za vas. Imajte na umu kako zaštitna odjeća i oprema ne može nadomjestiti vještinu i iskustvo potrebne za sig-urno rukovanje motornim uređajem. Samogradnja visoke gredice od dasaka


Daske su izvrstan materijal za izradu stabilne i trajne gredice. Slijedi de-taljna uputa, kako to izvesti.


Priprema: Popis materijala

 • Letve i daske
 • Rubni blokovi
 • Vrtna pila npr. STIHL GTA 26
 • Kopaća lopata
 • Spajalica (klamerica)
 • Skalpel
 • Akumulatorski odvijač
 • Mjerna traka
 • Razulja (Libela)
 • Vijci
 • Žičana mreža za peradarnik
 • Hidroizolacijska folija
 • Kutni profil od aluminija


Upute: Izrada visoke gredice od dasaka


Korak 1: Opkopavanje

Najprije označite površinu na kojoj će se nalaziti visoka gredica. Potom ot-kopajte lopatom travu na mjesu gredice do u dubinu od 10 cm. STIHL Profi-savjet: Iskopano busenje trave nemojte baciti, već ga po završetku vaše visoke gredice stavite unutra. Ono će doprinijeti kvalitetnoj ishrani vašeg nasada vrijednim hranjivim tvarima.
Korak 2: Postavljanje rubnih blokova

Postavite rubnike duž oznaka na vašem malom gradilištu. Rubni kamenovi štititi će vašu visoku gredicu od vlage i čuvati ju od oštećenja, primjerice od košnje i uređivanja rubova travnjaka uz gredicu vašim motornim čistačem. Provjerite libelom jesu li rubnjaci vodoravno postavljeni.
Korak 3: Postavljanje letvi

Letve potrebne za ovu fazu ispilite na potrebnu duljinu pomoću prikladnog stroja kao što je vrtna akumulatorska pila STIHL GTA 26. Ako kanite izraditi rasadnik visine 1 metar, letve treba ispiliti na duljinu od 1,10 metara, kako biste nadoknadili 10 centimetara iskopanog sloja trave. Postavite zatim letve s unutrašnje strane rubnih kamenova, njih 4 do 6, i to na način da postavite po jednu u svaki kut i nadalje po jednu na metar udaljenosti. 

STIHL Profi-savjet: Otpilite kuteve letvi kako bi bolje prijanjale u kuteve na spojevima rubnjaka.
Korak 4: Piljenje i pričvršćivanje dasaka

Ispilite daske namijenjene izradi bočnih stranica rasadnika na potrebnu duljinu uz pomoć vrtne pile. Njih ćete pričvrstiti za okomite letve pomoću vi-jaka, koristeći akumulatorski odvijač. Prilikom pričvršćivanja dasaka počnite od najdonjeg reda.
Korak 5: Pričvršćivanje žičane mreže

Polegnite mrežu na dno predviđenog terena na način da mreža na rubo-vima dosiže preko rubnih kamenova.  Ako mreža dosiže previsoko, odrežite višak po rubovima ili ih povijte i preklopite na potrebnu visinu. Mrežu pričvrstite klamericom za daske bočnih stranica. Potom čvrsto zavijčajte preostale daske za noseće letve kako bi cijeli sklop bio jedinstven i čvrst.
Korak 6: Postavljanje folije

Rasprostrite foliju s unutrašnje strane vašeg rasadnika i pričvrstite ju za stranice pomoću čavala.
Korak 7: Postavljanje gornjih rubnih dasaka i kutnih alu-profila

Postavite gornje daske na potporne letve. Ove daske neka slobodno vire preko rubova stranica, no bilo bi dobro zaobliti kutove dasaka na kutevima visoke gredice. Za sam kraj radova pričvrstite vijcima aluminijske kutne pro-file na kutove vašee visoke gredice i ona je završena, te je spremna za sadnju.

Samogradnja visoke gredice od drvenih oblica


Smije li izgledati još rustičnije? Izgradnja visoke gredice moguća je i od drvenih oblica. U tom slučaju nemojte smetnuti s uma da je potrebno skinuti koru s oblica. Kora s vremenom otpada i trune brže nego sama obli-ca.
Priprema: Popis materijalaZa izradu visoke gredice od drvenih oblica potreban vam je slijedeći materijal:

 • Drvene oblice
 • Motorna pila, npr. STIHL MS 170
 • "Kozlić" za piljenje drva
 • Stezni pojas
 • Stolarski metar
 • Kreda za označavanje
 • Žičana mreža
 • Vijci za drvo


STIHL Profi-savjet: Promjer oblica ovisi o željenoj veličini rasadnika:

Što višu gredicu želite, veći mora biti i promjer oblica. Deblje oblice pružaju veću stabilnost i čvrstoću konstrukciji gredice. Pripazite samo na činjenicu kako deblje oblice zahtiijevaju dulje i čvršće vijke za spajanje.


Korak 1: Piljenje oblica duljinom po polovici

  Za bočne stranice vaše visoke gredice valja vam najprije raspiliti oblice duljinom popola. Što će gredica biti viša, više oblica treba raspiliti. Piljenje oblica po duljini zahtijeva preciznost i iskustvo i nije baš lak zadatak. Sli-jedite ovo uputstvo i trebali biste obaviti ovaj posao s uspjehom.

 • Označite mjesto reza na oblici na čelu trupca i njegovom duljinom.
 • Polako i oprezno raspilite oblicu ravnim okomitim rezom do polovice njene duljine.
 • Okrenite trupac za 180 stupnjeva ponovite okomiti rez oblicom do sredine.

Oprez: pazite da prilikom izvođenja okomitog ubodnog reza stanete s uba-danjem pilom prema tlu prije no što lanac i vodilica dođu u kontakt s tlom. Tu si možete pomoći tako, da trupac odignete od tla postavivši ga na dva opiljka trupca. Kako biste izbjegli nekontrolirano kotrljanje trupca tiijekom rada, osigurajte ga od pomicanja klinovima.

Nakon što ste priredili materijal za izradu stranica visoke gredice, vrijeme je za slijedeći korak - izradu kutnih trupaca, a potom montažu prepolovljenih oblica na željenu visinu bokova rasadnika.Korak 2: Priprema kutnih trupaca i bočnih zidova


Kutove vaše gredice lako je izraditi pomoću četiri trupca. U tu svrhu koristite cijele, neraspiljene trupce. Najprije ih valja skratiti na željenu visinu buduće gredice. Za veću stabilnost stupove možete dijelom i ukopati. Dovoljno je ukopati ih na dubinu od 10 cm.

STIHL Profi-savjet: Zbrojite promjer raspolovljenih oblica. Zbroj daje visinu vaše buduće gredi-ce, a time i duljinu kutnog trupca. Sad pripremite prepolovljene oblice bočnih stranica na kutne trupce sve do postizanja željene visine visoke gredice. Ovdje treba naglasiti kako oblice za bočne stranice ne smiju biti prekratko odrezane, a eventualni višak materijala lako se i naknadno otpili. Sad ste obavili pripremu svog potrebnog materijala za izradu visoke gredi-ce. Slijedeći korak je postavljanje čvrstog temelja za gredicu.Korak 3: Izrada temelja

  Temelje za gredicu napraviti ćete se u svega par koraka. 

 • Postavite kutne trupce na njihova mjesta i, po mogućnosti, ukopajte ih u tlo.
 • Na tako određenu površinu postavite pokrov od gusto prepletene žičane mreže. Tako ćete spriječiti da vam se prodorom kroz tlo u gredicu nasele neželjeni gosti kao što su poljski miševi, voluharice i slični.
 • Povežite kutne trupce prvim, najdonjim redom prepolovljenih oblica, i to tako da ravna strana gleda prema unutra. Vijcima pričvrstite poluoblice za kutne trupce.

STIHL Profi-savjet: Za najdonji red stranica odaberite polutrupce najvećeg promjera.

Kad je postavljanje temelja gotovo, krećemo na završni posao: postavljan-je stranica punom visinom. Pričvršćujemo redove ispiljenih oblica do pune visine kutnih trupaca. Ovaj zahvat opisan je u slijedećem koraku.Korak 4: Montaža stranica

Temelj vaše visoke gredice je postavljen - predstoji izrada bočnih stranica. Montirajte oblice u smjeru prema gore počevši od one s najvećim promje-rom pa prema tanjima. Također, postavljajte ih tako da se izmjenjuju smjer-ovi rasta drveta od koje su oblice ispiljene. Na taj će način zid gredice biti ravnomjerno i homogeno ispunjen. Čvrsto zavijčajte oblice za kutne trupce. Po svršetku tog posla možete pristupiti završnoj finoj obradi. Korak 5: Fina obrada

Ako je postignuta željena visina gredice, otpilite viškove materijala s kutova i zaoblite ih. Kutovi gredice lako se zaoble pomoću motorne pile - osim što je time izgled uljepšan, otklanja se mogućnost povrede na oštre krajeve trupaca..