Pravlia privatnosti

1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Zahvaljujemo vam na posjeti naše web stranice i iskazanom interesu za naše proizvode. Vašu privatnost shvaćamo ozbiljno i osobne podatke obrađujemo vrlo pažljivo i povjerljivo te ih koristimo samo u okviru važećih propisa o zaštiti podataka, posebice EU Uredbe 2016/679 (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka). Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na točno određenu fizičku osobu odnosno putem koje se izravno ili neizravno može utvrditi identitet osobe. Sljedeće informacije o zaštiti podataka informiraju vas o vrsti i opsegu obrade osobnih podataka od strane tvrtke UNIKOMERC  d.o.o.
2. INFORMACIJE O VODITELJU OBRADE
Informacije o zaštiti osobnih podataka primjenjuju se na obradu podataka od strane tvrtke UNIKOMERC d.o.o., koja je voditelj obrade podataka na web adresi www.unikomerc.ba. Za sve upite i pritužbe vezane uz obradu osobnih podataka možete nam se obratiti na e-mail info@unikomerc.ba
3. SVRHA OBRADE, PRAVNA OSNOVA I LEGITIMNI INTERES VODITELJA OBRADE ILI TREĆE STRANE TE KATEGORIJE PRIMATELJA
3.1. OBRADA PODATAKA O PREGLEDAVANJU WEB STRANICE
Osobni podaci koje prikupljamo kada komunicirate s nama preko ove web stranice uključuju:
- podatke koje nam sami dajete, kao što su: vaše ime i podaci za kontakt;
- podatke dobivene tijekom vaših posjeta ovoj web stranici
>Kada posjetite našu web stranicu, preglednik koji se koristi na vašem uređaju automatski šalje podatke poslužitelju na našoj web stranici i privremeno ih pohranjuje. Informacije koje se prikupljaju bez vaše intervencije i pohranjuju dok se automatski ne izbrišu su slijedeće:- IP adresa uređaja - datum i vrijeme pristupa te trajanje vašeg posjeta- web mjesto / aplikacija s koje je ostvaren pristup - web stranice koje posjećujete - preglednik koji koristite i, ako je primjenjivo, operativni sustav vašeg računala - - podaci o mobilnoj mreži- ime vašeg davatelja pristupa. Pravni temelj za obradu gore navedenih osobnih podataka je članak 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naš legitimni interes proizlazi iz dolje navedenih svrha prikupljanja podataka:- kako bi naše usluge tehnički bile dostupne (na primjer, prilagodba uređaju koji koristite)- kako bi se osiguralo ugodno korištenje naše web stranice- radi procjene sigurnosti i stabilnosti sustava te kako bi se otkrila i onemogućila zlouporaba- osim toga, podatke upotrebljavamo u anonimnom obliku za statističke svrhe kao i za poboljšanje naše web stranice.
3.2. OBRADA PODATAKA VEZANA UZ WEB SHOP
3.2.1. KORISNIČKI RAČUN KUPCA, NARUDŽBE
Kako bismo vam pružili najveću moguću pogodnost prilikom kupnje, vaši se osobni podaci pohranjuju na korisnički račun zaštićen lozinkom. Korisnički račun stvara se na temelju našeg legitimnog interesa u smislu članka 6. stavka 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Stvaranje korisničkog računa olakšava nam obradu kupoprodajnog ugovora i pružanje podrške, a vama omogućuje učinkovito i transparentno informiranje o statusu vaše narudžbe. Da biste stvorili korisnički račun, morate dodijeliti lozinku po vašem izboru. To se, zajedno s vašom adresom e-pošte i vašim imenom, koristi za pristup vašem korisničkom računu. Nakon postavljanja korisničkog računa ponovni unos podataka nije potreban. Podatke pohranjene na vašem korisničkom računu možete pregledati i promijeniti u bilo kojem trenutku. U svakom trenutku možete izbrisati svoj korisnički račun. Brisanje korisničkog računa ne znači nužno da će se izbrisati i podaci koji se mogu pregledati na korisničkom računu.Kad izvršite narudžbu, obrađujemo podatke koji su potrebni za sklapanje, izvršenje ili raskid kupoprodajnog ugovora s vama. Ti podaci uključuju:Ime prezime, adresa za naplatu i dostavu, E-mail adresa, podaci o naplati i plaćanju, telefonski broj, serijski broj uređaja.  Kada izvršite prvu narudžbu, ti se podaci dodaju vašem korisničkom računu. Kod slijedećih narudžbi ti se podaci ne moraju ponovno unositi. Pravni temelj za obradu ovih osobnih podataka je članak 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), odnosno ove podatke nam dostavljate na temelju našeg ugovornog odnosa. Vašu adresu e-pošte obrađujemo za potrebe slanja potvrde narudžbe. Stvaranjem korisničkog računa, vaši podaci dodijeljeni i pohranjeni na korisničkom računu obrađivat će se dok ne zatražite brisanje ili sami ne izbrišete korisnički račun. U slučaju brisanja korisničkog računa, podaci o ugovornom odnosu pohranjuju se onoliko dugo koliko to zahtijevaju porezni propisi. Nakon tog razdoblja (obično deset godina od zaključenja ugovora) podaci će se ponovno obrađivati samo u slučaju kad je to potrebno za potrebe postupka koji provodi porezna uprava.Za potrebe obrade kupoprodajnog ugovora potrebna je i obrada slijedećih podataka: - o plaćanju koje prosljeđujemo pružatelju usluga platnog prometa.- informacije o vašoj adresi za dostavu prosljeđujemo dostavnoj službi koju smo naručili u svrhu obrade kupoprodajnog ugovora i isporuke vaše narudžbe.
3.2.2. PRIJENOS PODATAKA
Kako bi se mogle izvršiti transakcije, vaše podatke moramo proslijediti drugim sudionicima potrebnim za izvršenje platne ili kartične transakcije, kao što su pružatelji usluga procesiranja kartičnih transakcija. Podatke ćemo također proslijediti dostavnim službama kako bismo vam isporučili robu. Pravni temelj je članak 6. stavak 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). U slučaju reklamacije u garantnom roku potrebne podatke (vaše podatke za kontakt, proizvod koji ste kupili i pripadajući serijski broj) možemo proslijediti ovlaštenom STIHL servisu kako bi se izvršio popravak u garantnom roku. Pravni temelj je zakonska obveza (članak 6. stavak 1. t. (c) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).Vaše podatke ćemo morati dostaviti i sudskim ili državnim tijelima na temelju njihovog službenog zahtjeva ili radi ispunjenja obveza određenih propisima te drugih državnih i nadzornih tijela.U slučaju da iz bilo kojeg razloga dođe do kašnjenja u plaćanju, ukoliko su zadovoljeni ostali zakonski uvjeti, potrebne podatke možemo proslijediti tvrtki za naplatu potraživanja ili za podnošenje tužbenog zahtjeva. Pravni temelj je članak 6. stavak 1. t. (b) i t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Po potrebi osobne podatke prema našem nalogu obrađuju izvršitelji obrade. Njih smo pažljivo odabrali i provjerili te su obvezani ugovorom prema čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
3.2.3. PODRŠKA
Osim navedenog, sve podatke koje nam dajete u vezi sa vašim korisničkim računom ili na temelju vaših narudžbi koristimo kako bismo vam mogli pružiti najbolju moguću korisničku podršku. Pravni temelj za obradu podataka u tu svrhu je članak 6. stavak 1. t. (b) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ako postoji ugovorni odnos, a u svim ostalim slučajevima članak 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
3.3. OBRADA PODATAKA U SVRHU OGLAŠAVANJA
U nastavku ćemo vas obavijestiti o obradi osobnih podataka u reklamne svrhe, koja temelji na našem legitimnom interesu sukladno članku 6. stavku 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
3.3.1. Ako ste s nama sklopili kupoprodajni ugovor, vaše podatke i vašu adresu e-pošte obrađujemo kako bismo vas informirali o novim proizvodima i uslugama. Pravni temelj za to je članak 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Kako bismo osigurali da primate samo promotivne informacije koje bi vas mogle zanimati, možemo kategorizirati i dodavati dodatne informacije u vaš profil kupca. U tu svrhu koriste se statistički podaci i podaci iz vašeg korisničkog profila. Cilj je poslati vam reklamu koja je isključivo usmjerena na vaše stvarne ili pretpostavljene potrebe kako vas ne bismo zamarali beskorisnim oglasima.Obradi podataka u gore spomenute svrhe možete prigovoriti u bilo kojem trenutku. Dovoljno je da nas kontaktirate putem e-maila. Ukoliko se protivite ovoj obradi vaših podataka, vaša e-mail adresa će biti blokirana za daljnju obradu podataka za potrebe oglašavanja.
3.3.2. SLANJE NEWSLETTERA
Na našoj web stranici nudimo vam mogućnost pretplate na naš Newsletter. Vaši elektronički podaci za kontakt obrađuju se isključivo na temelju vaše privole (članak 6. stavak 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), koju u bilo kojem trenutku možete opozvati. Sve što trebate je poslati kratku poruku e-mailom na adresu elektroničke pošte navedenu pod točkom 2. Ako ste prilikom registracije na naš Newsletter naveli svoje podatke, iste obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa (čl. 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) isključivo za osobno obraćanje unutar Newslettera.
3.3.3. NAGRADNE IGRE
Možete sudjelovati u nagradnim igrama na našoj internetskoj stranici, u našem Newsletteru ili putem naše Facebook stranice. Osobni podaci koje nam ustupite u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri upotrebljavat će se isključivo za provođenje nagradne igre (određivanje pobjednika, obavještavanje pobjednika, slanje nagrade), osim ako u posebnim načelima privatnosti za određenu nagradnu igru nije drugačije određeno ili ako nam niste dali dodatnu izričitu privolu. Pravnu osnovnu za obradu podataka u okviru nagradnih igara u slučaju vašeg sudjelovanja načelno čini čl. 6. st. 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije.U slučaju davanja dodatne izjave o privoli u okviru nagradne igre pravnu osnovu za obradu podataka na temelju privole čini čl. 6. st. 1. t. (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Ako ste u okviru nagradne igre dali svoju privolu, možete je u svakom trenutku opozvati. Pojedinosti su u tim slučajevima regulirane u posebnim načelima privatnosti određene nagradne igre ili stranice društvene mreže.Podaci se prosljeđuju trećim stranama samo ako je to nužno potrebno za provođenje nagradne igre odnosno za slanje nagrade ili ako ste nam za to dali svoju izričitu privolu. Podaci o sudionicima brišu se nakon završetka nagradne igre i objave pobjednika. U slučaju materijalne nagrade podaci o pobjedniku čuvaju se za cijelo vrijeme trajanja zakonskog prava iz jamstva, kako bi se u slučaju nekog nedostatka na nagradi po potrebi mogao omogućiti njezin popravak ili zamjena.
4. ONLINE PRISUTNOST I OPTIMIZACIJA WEB STRANICE
4.1. KORIŠTENJE KOLAČIĆA
Kako bismo posjete našim web stranicama učinili atraktivnim i omogućili korištenje određenih funkcija, na različitim stranicama koristimo takozvane kolačiće. To su male tekstualne datoteke koje su pohranjene na vašem uređaju kako bi se prikupile informacije o ponašanju posjetitelja. Kolačići mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta te će nam dopustiti da nas vaš preglednik prepozna prilikom sljedećeg posjeta). Kolačići ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu ili utvrditi vašu adresu e-pošte. Pravna osnova za obradu osobnih podataka korištenjem kolačića je članak 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo. Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite.Neke od funkcionalnosti naše web stranice zahtijevaju kolačiće, stoga možda neće funkcionirati ukoliko ih ne prihvatite. Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite.
4.2. WEB ANALIZA POMOĆU GOOGLE ANALYTICS
Ova web stranica koristi statistiku Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Tijelo odgovorno za korisnike u EU / EEA i Švicarskoj je Google Ireland Limited, Google Building Gordon House , 4 Barrow St, Dublin, Irska, 1600. Google Analytics koristi tzv. "Kolačiće" za analizu vaše upotrebe web stranice. Pravila o kolačićima treće strane potražite na https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage Google koristi ove podatke u ime poduzeća UNIKOMERC d.o.o. kako bi procijenio vašu upotrebu web stranice, sastavljao izvješća o aktivnostima na web stranici i pružio dodatne usluge povezane s korištenjem web stranica i interneta. IP adresa koju vaš preglednik prenosi kao dio Google Analytics neće se kombinirati s drugim Googleovim podacima.Korisnici mogu spriječiti pohranjivanje kolačića na svojem računalu odabirom odgovarajuće postavke u svom softveru preglednika. Napominjemo, u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve značajke ove web stranice i web shopa u punoj mjeri. Detaljnije informacije o uvjetima korištenja i zaštiti podataka pročitajte na https://analytics.google.com/analytics/web/ ili www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Pravni temelj za obradu osobnih podataka korištenjem dodataka je članak 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
4.3. UPOTREBA FUNKCIJE PONOVNOG MARKETINGA
UNIKOMERC d.o.o. koristi funkciju ponovnog marketinga tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ova funkcija nam omogućuje pristup posjetiteljima web stranice putem ciljanog oglašavanja na temelju interesa korisnika web stranice. Dodatne informacije o Googleovom ponovnom marketingu i Googleovim pravilima o privatnosti možete proučiti na: http://www.google.com/privacy/ads/.Upotrebu kolačića na Googleu možete trajno deaktivirati slijedeći sljedeću vezu i preuzeti i instalirati dodatak: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Kao alternativu, vanjske pružatelje usluga možete isključiti upotrebom kolačića odabirom stranice za deaktiviranje mrežnog oglašavanja na http://www.networkadvertising.org/choices/ i implementacijom daljnjih informacija o isključivanju. Pravni temelj za obradu osobnih podataka korištenjem dodataka je članak 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
5. DRUŠTVENE MREŽE
Putem naših stranica na društvenim mrežama nudimo vam cjelovitu osobnu podršku. Podaci se koriste isključivo u svrhu odgovaranja na vaš upit i ne prosljeđuju se trećim stranama. Pravni temelj za obradu osobnih podataka u kontekstu rješavanja vašeg upita je članak 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Da biste nas kontaktirali putem društvenih mreža, morate se registrirati u tim uslugama. Tvrtke koje stoje iza takvih usluga mogu eventualno obrađivati osobne podatke. Nemamo utjecaja na prirodu, opseg i obradu ovih podataka.
5.1. KORIŠTENJE FACEBOOK DRUŠTVENE MREŽE
Naša internetska stranica koristi dodatke (“plugins”) društvene mreže Facebook, kojim upravlja Facebook Inc. Pregled dodataka za Facebook i njihov izgled možete pronaći ovdje: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Kada posjetite stranicu naše web stranice koja sadrži takve dodatke, vaš se preglednik povezuje izravno s Facebook poslužiteljima. Sadržaj usluge prenosi Facebook izravno u vaš preglednik i integrira se na stranicu. Putem ove integracije, Facebook prima informacije koje ima vaš preglednik nakon pristupa našoj web stranici, čak i ako nemate Facebook profil ili trenutno niste prijavljeni na Facebook. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može odmah dodijeliti posjet našoj web stranici na vaš Facebook profil. Ako međusobno komunicirate putem ove usluge, primjerice ostavite komentar, te se informacije također prenose izravno na poslužitelja Facebooka i pohranjuju se tamo. Informacije će također biti objavljene na Facebook profilu i prikazane vašim Facebook prijateljima. Napominjemo da kao vlasnik i upravitelj naših web stranica nemamo saznanja o sadržaju prenesenih podataka i njihovog korištenja od strane Facebooka. Svrha i opseg prikupljanja podataka i daljnje obrade i korištenja podataka od strane Facebooka utvrđena je njihovim pravilima zaštite privatnosti, stoga molimo pogledajte pravila o privatnosti Facebooka na www.facebook.com. Ako ne želite da Facebook izravno dodijeli podatke prikupljene putem naše web stranice na vaš Facebook profil, morate se odjaviti s Facebooka prije nego što posjetite našu web stranicu. Možete potpuno spriječiti učitavanje Facebook usluge na vaš preglednik, npr. s "Facebook Blocker" (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/). Pravni temelj za obradu osobnih podataka korištenjem dodataka je članak 6. stavak 1. t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).Naše web mjesto također koristi funkciju ponovnog marketinga tvrtke Facebook Inc. To omogućava korisnicima web stranice da prikazuju oglase povezane s interesima ("Facebook oglasi") prilikom posjeta društvenoj mreži Facebook ili drugim web mjestima. Na taj se način ponašanje posjetitelja stranice može pratiti nakon što su klikom na Facebook oglas proslijeđeni na web mjesto davatelja usluge. To omogućuje procjenu učinkovitosti Facebook oglasa u svrhu statističkih istraživanja i istraživanja tržišta te optimizaciju budućeg oglašavanja.Daljnje informacije o obradi podataka i prikupljanju podataka putem Facebooka dostupne su na: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD, ili ako imate sjedište u EU, Facebook Ireland Ltd., trg 4 Grand Canal , Luka Grand Canal, Dublin 2, Irska; http://www.facebook.com/policy.php;
5.2. KORIŠTENJE YOUTUBE KANALA
Na našoj web stranici se koriste dodaci (“plugins”) društvene mreže YouTube. Ovom uslugom upravlja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Ako pristupite podstranici naše web stranice koja sadrži takve dodatke, vaš će se preglednik izravno povezati s Googleovim poslužiteljima. Google sadržaj ove dodatke izravno prenosi u vaš preglednik i integrira se na stranicu. Takva integracija omogućuje Googleu da primi informacije koje je vaš preglednik prikupio pristupom relevantnoj stranici naše web stranice čak i ako nemate račun usluge YouTube. Te se informacije (uključujući vašu IP adresu) prenose izravno s vašeg preglednika na Googleov poslužitelj.Ako ste registrirani na YouTube kanal, Google će izravno povezati posjet našoj web stranici sa svojim računom. Želimo istaknuti da, kao vlasnici i upravitelji web stranice, nismo obaviješteni o sadržaju podataka koji su preneseni niti o njihovu korištenju od strane Googlea. Informirajte se o Googleovim pravilima o zaštiti podataka radi svrhe i opsega prikupljanja podataka od strane Googlea zajedno s vašim pravima u tom pogledu te mogućim postavkama kako bi zaštitili vašu privatnost na: http: //www.google.com. Ako ne želite da Google izravno povezuje vaš račun s uslugom YouTube i podacima prikupljenim putem naše web stranice, morate se odjaviti s usluge YouTube prije posjete našoj web stranici. Također možete spriječiti učitavanje Google usluge pomoću dodataka za preglednik, na primjer: putem skripte za blokiranje "NoScript" http://noscript.net/ Pravni temelj za obradu osobnih podataka pomoću dodataka je članak 6. stavak 1. t. (b) ili t. (f) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).
6. DRUGE WEB STRANICE
Ova web stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice. Tvrtka UNIKOMERC d.o.o. nije odgovorna za sadržaj ili obradu podataka ili politike privatnosti trećih stana.
7. KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?
7.1. SVRHA OBRADE
Vaše osobne podatke koristimo kako bismo:- vas kontaktirali i odgovorili na vaš upit- za potrebe sklapanja, izvršenja i raskida kupoprodajnog ugovora - pružili vam savjete i korisne informacije vezane uz naše proizvode- za interne svrhe, kao što su analiza aktivnosti u vezi s pretraživanjem naših proizvoda kako bismo poboljšati sadržaj naše web stranice;- poboljšali naše usluge i komunikacije s korisnicima- upravljali našim poslovanjem u skladu sa zakonima i propisima;- poduzimali radnje protiv nezakonitog ili štetnog ponašanja korisnika
7.2. OPSEG OBRADE, PRIJENOS PODATAKA
Osobne podatke ćemo obrađivati u opsegu potrebnom za ispunjenje naznačene svrhe te će biti dostupni samo pouzdanim trećim osobama. Podaci o pretraživanju mogu biti dostupni našim izvršiteljima obrade koji nam pružaju tehnološke usluge (analitika podataka, tehnička podrška i sl.). Podaci se mogu prenijeti i trećim osobama u slučajevima koji su propisani zakonom.
7.3. VRIJEME ČUVANJA PODATAKA
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje određene svrhe (npr. izvršenje kupoprodajnog ugovora, kako bismo odgovorili na Vaš upit ili zahtjev), osim ako je važećim propisima za pojedinu svrhu rok čuvanja utvrđen zakonom, ili do opoziva.
7.4. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Osobne podatke obrađujemo na siguran način korištenjem različitih tehničkih i sigurnosnih mjera kako bismo ih zaštitili od neovlaštene ili nezakonite obrade, izmjene, gubitka, uništenja i zlouporabe.
8. VAŠA PRAVA
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) imate:
- pravo na pristup svim vašim osobnim podacima koje obrađujemo
- pravo na ispravak netočnih podataka ili dopunu točnih podataka
- pravo na brisanje vaših podataka te u svakom trenutku, u cijelosti ili dijelu, možete povući svoju privolu i zatražiti prestanak obrade vaših podataka
- ako je to tehnički moguće, možete zatražiti da izvršimo prijenos osobnih podataka drugom voditelju obrade
- imate pravo na ograničenje obrade vaših podataka te - pravo na prigovor
Kako biste ostvarili gore navedena prava, te u slučaju upita i pritužbi vezanih uz korištenje i obradu vaših osobnih podataka, možete se obratiti e-mail info@unikomerc.ba.
Ova Politika privatnosti se upotrebljava od 01.01.2021
UNIKOMERC d.o.o. zadržava pravo izmjene ili dopune ove Politike privatnosti.