Povrat robe

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA


Sukladno čl. 18. ("Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015)  obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili na kvalitetu pružene usluge mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti pismenim putem na adresu: Unikomerc  d.o.o., Bišće polje bb 88000 Mostar BiH ili e-mail adresu: webshop@unikomerc.ba.

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora. Formular za prigovor preuzmite ovdje.


JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA


Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj stranici možete ispuniti i poslati nam na mail. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.


UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA


1. Računanje roka za jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 15 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na dnu stranice. Rok za jednostrani raskid iznosi 15 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

2. Povrat uplaćenog iznosa

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.


3. Povrat robe

Robu nam vratite bez odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.


4. Troškovi povrata robe

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.


5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača