Održavanje lanca motorne pile

NAJVAŽNIJE STAVKE KOD ODRŽAVANJA LANCA MOTORNE PILE 


Motorne pile su izložene velikim opterećenjima pri radu. Pravilno održavanje osigurava visoke performanse i dug radni vijek motorne pile.


ODRŽAVANJE LANCA PILE VRŠI SE U RAZLIČITIM INTERVALIMA 


Da bi lanci pile uvijek postizali optimalne rezne performanse i imali dug radni vijek, preporučamo servisiranje ili čišćenje uređaja prije i nakon svakog korištenja motorne pile.  Osim toga, potrebna su i dodatna održavanja u određenim intervalima. Detaljne informacije o svim načelima i intervalima održavanja nalaze se u uputama za korištenje uređaja. Ukoliko  imate dodatnih nejasnoća ili nedoumica možete kontaktirati lokalnog STIHL ovlaštenog trgovca ili servisera. 
PRAVILA ODRŽAVANJA PRIJE I POSLIJE KORIŠTENJA 


• Prije korištenja provjerite da li je vaša motorna pila u ispravnom stanju. Da biste to utvrdili, izvršite vizualni pregled:  Da li je motorna pila i njezini upravljački elementi neoštećeni? Jesu li ispravno ugrađene vodilice, lanac pile, hvatač lanaca i ostali pribor?

• Testirajte polugu gasa, blokadu gasa, polugu čoka, polugu poklopca startera, prekidač za zaustavljanje, kombiniranu polugu (ovisno o opremi).

• Testirajte funkciju, ispravnost kočnice lanca

• Provjerite stanje lanca pile (naoštrenost i zategnutost lanca) i vodilicu.

• Provjerite podmazanaost lanca motorne pile

• Provjerite jesu li poklopac spremnika goriva i poklopac spremnika za ulje zatvoreni.

• Motorna pila ne smije ispuštati gorivo.  

• Nakon upotrebe, očistite motornu pilu od piljevine i prašine.


REDOVITO ODRŽAVANJE 
 Redovito čistite vodilicu  (okretište, otvor za dovod ulja i izlazni kanal za ulje kao i utor vodilice), poklopac lančanika, rebra cilindra i unutrašnjost pokrova i poklopac filtra.
• Preporučujemo okretanje vodilice nakon svake izmjene lanca ili oštrenja i dooštravanja lanca 
• Provjerite zategnutost novog lanaca nakon paljenja i nikada ne radite bez podmazanog lanca.


ZAŠTO JE POTREBNO REDOVITO ČISTITI LANAC PILE? 
Pravilno održavanje svake motorne pile počinje s čišćenjem iste nakon svakog korištenja. Smola u kombinaciji s piljevinom i uljem u lancima može biti pravi izazov za motronu pilu i za rad s istom. Što su ostaci smole duže na lancima, to su tvrđa onečišćenja kako u kućištu, tako i na vodilici ili na vrhu vodilice. Preporučamo da takva onečišćenja što prije uklonite i s kućišta i s vodilice. STIHL univerzalno sredstvo za čišćenje idealno je za čišćenje vaše motorne pile.


KRATKI PREGLED: ODRŽAVANJE ELEKTRIČNIH, AKUMULATORSKIH I BENZINSKIH PILA 


ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE LANCA ELEKTRIČNIH PILA


Električne pile imaju jednostavniju strukturu od benzinskih motornih pila i stoga je potrebno manje radnih koraka. Najvažniji koraci su:


• Uklanjanje piljevine i prašine (četkicom, mekom četkom ili STIHL sredstvom za otapanje smole)

• Površine lančanika čistite s vlažnom krpom ili STIHL sredstvom za otapanje smole

• Očistite utor vodilice

• Uklonite srh koji se stvara na utoru vodilice 

• Rebra filtera očistite četkicom


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE AKUMULATORSKIH MOTORNIH PILA 


Uz već spomenute preporuke preporučujemo i sljedeće korake kod održavanja akumulatorskih pila: 


• Očistite pretinac za bateriju s vlažnom krpom.  

• Električne kontakte u pretincu za baterije očistite četkicom ili mekom četkom.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE BENZINSKIH MOTORNIH PILA 


Kod održavanja benzinskih pila uključite i ove korake: 


· Provjerite zategnutost zatvarača na  spremniku za gorivo i spremniku ulja za lance 

· Redovito čistite zračni filter i njegovo kućište

· Redovito provjeravajte ispravnost svjećice i uklonite ćađu


Dobro je znati: Redovito održavanje i čišćenje vaše motorne pile osigurava rad bez problema, što doprinosi sigurnosnom aspektu pri radu s pilom. Prljavi zračni filtri i svjećice mogu smanjiti rezne performanse i pospješiti brže trošenje. 


SAŽETAK: ODRŽAVANJE MOTORNE PILE 


• Motorne pile zahtijevaju redovito održavanje. Neke mjere trebale bi biti dio rutine prije i nakon rada s motornom pilom, a druge treba provoditi u različitim vremenskim intervalima.
• U uputama za korištenje motorne pile naći ćete detaljan pregled svih mjera održavanja i intervala održavanja.
• STIHL preporučuje da određene radove na održavanju radi isključivo STIHL ovlašteni trgovac i serviser. Daljnje informacije možete naći u uputama za uporabu.
• Vaš STIHL Ovlašteni trgovac stoji vam na raspolaganju za sva pitanja koja se tiču ispravnog održavanja vaše motorne pile i rado će vam pružiti podršku
• Osim održavanja važno je i pravilno skladištenje kako bi motorna pila još dugo vremena ispravno radila. 
Jeste li znali:   Uz održavanje važno je i pravilno skladištenje kako bi motorna pila dugo vremena ostala  učinkovita.